Al een lange tijd lag de lantaarnpaal, naast de brug over de Wirdumervaart, er geknakt bij. Maar nu is deze toch eindelijk vervangen. De nieuwe lantaarnpaal heeft een mooi led-armatuur gekregen. De gemeente zal er vast niet voor kiezen om binnenkort alle lantaarnpalen langs de Tearnserdyk te vervangen voor een led-exemplaar, maar het zou wel passen in ons mooie ‘groene’ dorp!