In de laatste Diggelfjoer stond een artikel over wat een goede GFT-inzameling ons kan opleveren. In Leeuwarden scheiden we plastic niet apart in, maar door nascheiding vanuit de Sortiebak (grijze container) lukt dat 2,5x beter! Maar het kan nog beter, want met plastic afval dat vervuild is door etensresten valt weinig te beginnen. Gooi plastic daarom redelijk schoon in de sortibak, zodat het bij nascheiding goed kunnen terugwinnen voor hergebruik. Bijkomend voordeel is dat het afvalinzameling hiermee goedkoper wordt, en daarmee ook voor u. http://www.samenhalenwealleseruit.nl/