Al enige maanden is de Wergeasterdyk voor doorgaand verkeer afgesloten De Wergeasterdyk (komend uit de richting Wergea/Swichum) heeft een aansluiting op de Sudertrimdieldyk gekregen die weer aansluit op de Overijsselselaan. Omdat is gebleken dat deze aansluiting erg onoverzichtelijk is voor fietsers en automobilisten, is in overleg met Projectbureau De Zuidlanden, Gemeente Leeuwarden, Dorpsbelang Goutum en omwonenden besloten om de aarden wal enige tientallen meters te verplaatsen naar het Noorden. Ook is het fietspad, middels paaltjes afgesloten voor auto’s. De ervaring leerde dat automobilisten veelvuldig gebruik maakten van het fietspad, wat tot vervelen de en onveilige situaties leidde. De verwachting is dat deze verbetering alle weggebruikers gaat bevallen.