Woensdagavond was Dorpsbelang te gast bij een avond voor sportinitiatieven in De Zuidlanden en Goutum. Deze avond, georganiseerd door wijkpanel De Zuidlanden, vond plaats in de Eco Iglo in de wijk. Eco was de Iglo zeker, want de temperatuur was dusdanig dat de jassen aan konden blijven, maar dit terzijde. Door de hoge opkomst en het grote enthousiasme was de sfeer goed en werden er veel contacten gelegd. Dorpsbelang presenteerde samen met wijkpanel Zuiderburen de Zuiderloop-Route. Een initiatief om in heel Leeuwarden Zuid (Zuiderburen, Hempens Teerns, Goutum, Techum, Wiarda en het toekomstige De Klamp) meerdere trimparcoursen, met meerdere (outdoor) fitnesspleinen te realiseren. Dit laatste past weer heel goed in een wens die in Goutum al eerder is benoemd. Ook vanuit Aldlân was interesse om hierbij aan te haken.

Ook waren we verrast door een al ver gevorderd plan van een dorpsbewoner om op 6 mei (ja, noteer deze datum alvast!) een hardloopevent te organiseren voor jong en oud in Goutum en omstreken. Maar ook in Wiarda en Techum waren al concrete plannen voor sportactiviteiten.

Kortom er zijn vele contacten gelegd, ook met personen die beroepsmatig dagelijks met sport bezig zijn. De sfeer was heel erg van: hoe kunnen we elkaar initiatieven versterken en realiseren. Wij denken dat het verbinden van dorpen en wijken door middel van sport een hele goede is.