Een week geleden zijn Nynke Broekens, Ate van der Meer en Hans de Vries met veel enthousiasme gestart met deze campagne-actie. Na een week hebben we al 70% (!) van het doelbedrag bereikt. Maar we zijn er nog niet! Op het resultaat tot nu toe zijn we natuurlijk bijzonder trots en overtreft zeker onze verwachtingen. Dankzij het vertrouwen van dorpsbewoners, vrienden en familie zijn de eerste donaties gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor! We hopen dat dit succes anderen het vertrouwen geeft om de overige 30%, nog maar circa € 2.500, te doneren. Vergeet u vooral niet dat alle beetjes helpen. We ontvangen liever 250 donaties van € 10, dan een paar grotere. Hoe eerder het eindbedrag is bereikt, hoe sneller we het project kunnen gaan uitvoeren. Naar dit laatste zien we natuurlijk erg uit. Ondertussen zijn we in overleg met o.a. de Wiardaskoalle naar hoe we ieder jaar opnieuw voor de gehele bovenbouw (vanaf groep 5) water- en natuurlessen kunnen bieden. Met de stichting Join the pipe kijken we, wat ons project nog meer kan betekenen in werelddelen met grote waterschaarste.