Gisteravond was de altijd gezellige nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leeuwarden in de Harmonie. Vele handen wedden geschut en gelukwensen werden overgebracht. Het voltallige gemeentebestuur was natuurlijk ook aanwezig. Vele maatschappelijke instellingen met een verbondenheid met de gemeente waren aanwezig, zo ook het Dorpsbelang Goutum. Na de receptie was er voor iedereen een indrukwekkend optreden van het Nederlands Blazers Ensemble. Als dit een voorproefje is van LF2018 dan wordt het nog een mooi jaar!