Ondanks de uitdaging van de gemeente om flink te moeten bezuinigen blijft ook het Mienskipfonds in 2018 bestaan. Heeft u een idee om de leefbaarheid en levendigheid in Goutum te bevorderen? Dan kunt u bij het Mienskipfonds om een bijdrage vragen. Zie www.leeuwarden.nl/mienskipfonds. Maandelijks worden de aanvragen beoordeeld en gehonoreerd of (deels) afgewezen.

Basisvoorwaarden voor uw aanvraag zijn:

  1. De aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-groepen)
  2. Het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie
  3. Een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben, wat ook moet blijken in bereidheid om mee te werken.
  4. De initiatiefnemers moeten zelf actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief.