Eind januari hebben we in Diggelfjoer en op Facebook een oproep geplaatst om te peilen over er interesse is om in Goutum een canoncommissie te vormen. Deze commissie houdt zich met de vastlegging en het toegankelijk maken van de geschiedenis van Goutum. Vier enthousiaste dorpsgenoten hebben hun interesse getoond en zijn onlangs voor het eerst bijeen geweest. Een canon geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen die het huidige Goutum hebben gevormd. Binnenkort hoort u hierover meer. De kaart, uit de LC van 17 maart behorend bij een artikel over Teerns, geeft een mooi beeld van Goutum en de omliggende (terp)dorpen (Huizum, Teerns, Techum) in vroegere jaren. Uit de wegenstructuur (of misschien karresporen) van destijds is de later ontwikkeling van Goutum goed af te leiden.