Sinds gisteren worden twee bijzondere plekken in Goutum geduid met een informatiebord. Deze zijn bevestigd op een statief van cortenstaal. Wiardastate is bij de meeste Goutumers wel bekend. Tida Kira is dat minder, maar zeker zo bijzonder. Onze dorpsgenoten Geert de Vries, Geert Weiland en Jaap Broekstra hadden al langer het plan om deze voor Goutum bijzondere plekken bij iedereen onder de aandacht te brengen. Jan Veninga heeft de initiatiefnemers geholpen met een ontwerp en Bouwe Wijbenga heeft geholpen bij de plaatsing. Dorpsbelang heeft meegedacht en de uitvoering financieel mogelijk gemaakt. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe iets moois van onderaf vorm kan krijgen.

Maar wat is Tida Kira? Wie heeft er niet eens over het schelpenpad, over ‘de bult’, gelopen parallel aan de toegangsweg tot het parkeerterrein bij de school en het dorpshuis? Deze bult zijn de resten van wat ooit een terp is geweest. Op deze terp stond tot de tweede helft van de 19de eeuw een boerderij. Na de sloop hiervan is het woonhuis blijven staan. Later bewoners kwamen uit Indonesië en hebben het huis Tida Kira genoemd, wat ‘Nooit gedacht’ betekend. In 1971 is Tida Kira gesloopt.

Wilt u meer historie hierover weten, ga dan zeker even kijken en lees het hele verhaal.