Vrijdag 6 april van 15.00 tot 16.00 hebben we als Dorpsbelang een Himmel-uurtje gepland. Tot dit jaar nam IKC Wiarda hiertoe altijd het initiatief. In overleg met school hebben we als Dorpsbelang het initiatief een keertje overgenomen. Waarom? Dit jaar zouden we het leuk vinden als ook ouders, dorpsgenoten en misschien wel oudere kinderen komen helpen. Dit onder het mom van: ‘vervuiling is van ons allemaal’. Doet u mee? Wie zien u graag bij het Dorpshuis. Voor koffie/thee/limonade en wat lekkers wordt gezorgd. Voor alle kinderen is er een verrassing! (Het is geen schoolactiviteit. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, maar we reken op voldoende volwassenen die meehelpen)