Tot 2020 stelt de gemeente Leeuwarden een subsidie beschikbaar voor inwoners die daadwerkelijk hun tuinen gaan vergroenen. Wat is vergroenen? Kort gezegd: stenen eruit, groen erin. Waarom vergroenen? Hiervoor zijn vele redenen. Het verrijkt het planten- en dierenleven in de tuin, maar voor de gemeente is het belangrijk dat de omgeving wordt aangepast op perioden met veel regen (wateroverlast), maar ook met veel droogte (hittestress). Het regenwater wat valt moet langer de tijd krijgen om in de bodem terecht te komen, in plaats van dat het regenwater direct het riool instroomt. Het riool kan al dit water steeds minder goed verwerken, met water-op-straat (of erger in huis) tot gevolg. Het aantal riooloverstorten in Goutum zal door het vergroenen ook kunnen afnemen. De riooloverstort van Goutum zit direct naast de Wiardaskoalle. Het is een hoogst ongelukkige plek voor een overstort, dus misschien moeten we hier als gemeente en dorp ook nog eens wat in zien te veranderen.