Gisteren, zondag 8 april, was het een grote drukte in de polder bij de Wynmotor aan de Hounsdyk. Een oproep via Facebook, maar ook via de scholen IKC Wiarda en OBS De Pionier, ging als een Diggelfjoer (betekenis ‘lopend vuurtje’ door het dorp. Dorpsgenoot Anne Venema wist zeker 150 kinderen en ouders deze dag te boeien met wat de polder te bieden heeft aan natuur, zowel op het land als in het water. Met polsstokken en schepnetten werden kievietseieren gevonden en het waterleven bestudeerd. Het weer hielp natuurlijk ook erg mee. De positieve reacties waren overweldigend. Wie weet kunnen alle kinderen in Goutum elk jaar een natuurles krijgen in dit mooie en leerzame gebied. Aan het enthousiasme van Anne zal het niet liggen. Ondertussen zetten we ons als Dorpsbelang en het bestuur van de ‘Stichting tot behoud van de Amerikaanse wynmotors in Goutum en Wirdum/Swichum’ in om dit bijzondere stukje natuur te behouden voor ons dorp en de stad.