Het consortium, bestaande uit Bouwgroep Dijkstra-Draisma, Warmtebedrijf ECW en Warmtenetbeheerder Ennatuurlijk, dat in Leeuwarden-West diepe geothermie wil aanboren heeft ook de opsporingsrechten voor Goutum en omgeving verworven. Een informatieavond in het WTC trok circa honderd belangstellenden. Omdat de ALV van Dorpsbelang Goutum op hetzelfde moment was hebben we ons niet kunnen laten informeren over de plannen. Binnenkort zullen we ons alsnog hierover laten informeren, omdat we vooral geïnteresseerd zijn in de kansen wat riothermie Goutum kan bieden.