Dorpsbelang Goutum nodigt alle Goutumers uit om met ons het eerste openbare watertappunt in het dorp in gebruik te nemen. Dit in het bijzijn van ‘onze’ dorpenwethouder Friso Douwstra. De afgelopen maanden is er veel werk verzet door alle betrokkenen, maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Dit project is één van de tien uitvoeringsprojecten die staan genoemd in het in 2016 opgestelde Water- en Landschapsplan Goutum. Afgelopen jaar hebben we drie projecten kunnen uitvoeren, waaronder een vis- en aanlegsteiger. Dit jaar staan er ook weer drie op het programma, waaronder dus dit tappunt met NATUURLIJK Water. Maar in het plan is ook speciale aandacht gekomen voor watereducatie. Omdat we het belangrijk vinden dat met name ook kinderen zich meer bewust worden van hoe schoon en lekker ons drinkwater is. Daarom is Wetsus gevraagd om dit speerpunt voor ons in te vullen voor de bovenbouw van IKC Wiarda.

De realisatie van het watertappunt is voor Dorpsbelang bijzonder omdat dit het eerste project is wat door een crowdfundingsactie is gefinancierd. Vele dorpsgenoten, verenigingen en bedrijven hebben hieraan bijgedragen. Hiervoor bedanken wij iedereen hartelijk.

Dit tappunt nemen we in gebruik in de week dat de groepen in de bovenbouw van IKC Wiarda aandacht besteden aan watertechnologie. De groepen 5 en 6 gaan samen met de leerkrachten aan de slag met waterproefjes. De groepen 7 en 8 krijgen les van waterprofessoren van Wetsus en gaan op excursie naar respectievelijk een rioolwaterzuivering en naar Frisia Zout in Harlingen.

Zien we u ook op donderdag 31 mei om 14 uur, zodat wij met u kunnen toosten met NATUURLIJK Water? En als alle festiviteiten voorbij zijn hopen we dat alle kinderen hier hun dorst komen lessen tijdens het spelen op en rondom school.