De Leeuwarder gemeenteraad is woensdag unaniem akkoord gegaan met het omstreden nieuwbouwplan van Aldlânstate langs het Van Harinxmakanaal.

Bewoners van de wijk Goutum-Noord aan de overzijde van het kanaal probeerden de politieke partijen met een spandoek op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Zij vinden dat het nieuwe ouderencomplex te dicht langs het water wordt gebouwd en te massief oogt. Op het spandoek is de huidige situatie (links) en het toekomstige beeld te zien.

Aldlânstate kiest voor het plan omdat het oude complex hierbij geheel in gebruik kan blijven tot de nieuwbouw klaar is. De nieuwbouw komt ten zuiden hiervan, dus dichter bij het kanaal. In een deel van Goutum, het Pieter Christiaanpark en Aldlân is juist daartegen bezwaar. ,,De nieuwbouw is als een muur of een parkeergarage op onze neus’’, vindt André Rolf uit Goutum-Noord. ,,We krijgen veel minder lucht te zien.’’

Geworsteld

Vrijwel alle politieke partijen zeiden te hebben geworsteld met de kwestie, maar de nu gemaakte keuze is volgens hen toch de beste. Niemand stemde dan ook tegen. Wel vroegen verschillende partijen om de bomen zoveel mogelijk te sparen, voldoende nieuw groen aan te planten en met wijkpanel te overleggen over de verdere inrichting van het terrein. Raadslid Martin van Mourik van 50Plus stemde niet mee. Hij is als bewoner van het naastgelegen Pieter Christiaanpark belanghebbende.
Omwonenden kondigden aan dat ze via bezwaren en juridische procedures zullen proberen om het plan te keren en eventueel planschade te innen.

(bron/foto: lc.nl)