Bedrijven en organisaties die als wandeluitje in hun pauze zwerfafval rapen; joggers die een zak bij zich dragen om zwerfafval te rapen; Scholieren die rondzwervende flesjes en blikjes bij de snoeproute opruimen; Buurtorganisaties die met kinderen zwerfafval ruimen in de openbare ruimte; Bewoners die zwerfafval in hun straat opruimen. Ook in Goutum zien we het steeds meer! Een schoon dorp is namelijk niet alleen belangrijk voor ons als dorpsbewoners, maar ook voor alles wat er vliegt, op vier poten loopt of zwemt. Dieren kunnen stikken in stukjes plastic of zich snijden aan glas of blik. De gemeente is blij met de trend om de stad en omliggende dorpen schoon te houden en daarom zetten zij ook dit jaar weer een aantal van deze vrijwilligers in het zonnetje.

Gouden grijpers

De gemeente Leeuwarden organiseert voor het zevende jaar op rij de uitreiking van de Gouden Grijpers. Kent u iemand de zwerfafval raapt? Nomineer hem of haar dan voor deze mooie prijs! Aanmelden kan tot 1 november 2018 via het emailadres chantal.melching@leeuwarden.nl. Vermeld hierbij de naam, adres en woonplaats van de genomineerde. Geef ook aan waarom u vindt dat deze persoon de Gouden Grijper verdient. De gemeente nodigt alle genomineerden uit voor de overhandiging van de prijs op het Stadhuis op 12 december 2018.