Voor de zomer en na de zomer is het watertappunt op het dorpsplein twee keer bemonsterd door het bedrijf Aquador en geanalyseerd door Vitens. Beide keren was het tapwater 100% veilig. Voor alle ziekteverwekkende bacteriën (E.Coli, Entrococcen en Coliformen) zit de meetwaarde onder de detectiegrens (<1 kve/100ml). Dorpsbelang heeft met het bedrijf Aquador uit Hoogblokland (onder Nieuwegein) een servicecontract gesloten voor structureel onderhoud aan het tappunt. We hebben gezien dat het tappunt met name in de eerste weken, toen het ook erg warm was, veel is gebruikt. Nu het nieuwe er af is, wordt het tappunt echt gebruikt waarvoor het bedoelt is, om de dorst te lessen. Al hebben we ook gezien dat er jeu de boules zijn die even hun handen wassen na een gezellig en sportief avondje, ook dat moet kunnen.