Vorige week is de Lykwei voorzien van een reflecterende streep. Dit veel gebruikte fietspad tussen Goutum Súd en Goutum Dorp was in het donker niet echt een prettig pad om te fietsen. De nu aangebrachte streep moet gaan helpen de weg beter te vinden.

De afgelopen jaren kregen we als Dorpsbelang regelmatig klachten over het fietspad. Ook werd dit pad regelmatig genoemd in de enquête die we in 2017 hebben gehouden onder Goutumers over onverlichte plekken in het dorp. Afgelopen jaar zijn we met de gemeente in gesprek gegaan over een aantal routes en plekken in het dorp, waaronder de Lykwei.

Het voorstel wat wij de gemeente hebben gedaan is om lantaarnpalen te plaatsen langs de gehele route. Omdat het fietspad niet als ‘hoofdfietsroute’ is aangeduid door de gemeente is het beleid om deze paden niet te verlichten langs de gehele route. Wel zijn er voorstellen gedaan voor een betere belijning. Met de gemeente is afgesproken dat Dorpsbelang en de gemeente gezamenlijk komen tot een innovatief (verlichtings)concept, zodat de veiligheid ook voor onze jonge fietsers wordt verbeterd. Dorpsbelang neemt hierin het initiatief. Tot het concept is gerealiseerd, vertrouwen we er op dat de nu aangebrachte belijning een verbetering is. De fietsroute verdiend dat zeker, want voor Goutumers is deze route zeker een hoofdfietsroute.