Een luchtfoto van het buurtschap Wiarda. Met links op de foto de Hounsdyk. Dit historische dijkje loopt naar Goutum. Parallel hieraan ziet u ook de verbindingsvaart tussen de Wirdumervaart en Tearnzer Wielen. Ook te zien is hoe hard het gaat met de geplande woningbouw.