Sinds 22 oktober is de Wergeasterdyk, waar deze aansluit op de Sudertrimdielsdyk, vanwege werkzaamheden aan de riolering en de nutsvoorzieningen voor het buurtschap de Klamp afgesloten. In eerste instantie was de verwachting dat de stremming tot vrijdag 30 november zou duren. Helaas lopen de werkzaamheden uit en zal de weg daardoor afgesloten blijven tot 1 maart 2019. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven, fietsers kunnen er nog wel langs. De oorzaak van de langere afsluiting is dat er vervuilde grond is aangetroffen die niet opnieuw gebruikt mag worden en dus wordt afgevoerd. Ook dat het fietspad tijdens de werkzaamheden open blijft, waar we natuurlijk erg blij mee zijn, is een uitdaging die de snelheid van het werk niet bespoedigd.

Er zijn klachten over automobilisten die gebruik maken van het fietspad. Het is belangrijk om een veilige situatie te houden tijdens de stremming, zowel voor fietsers al ook voor de werknemers van de hier actieve bedrijven. Projectbureau De Zuidlanden heeft daarom contact gezocht met de politie. Er is afgesproken dat de politie de komende tijd extra gaat controleren op de veilige situatie rond de afzetting. Een obstructie plaatsen is i.v.m. een vrije doorgang van hulpdiensten niet mogelijk.