Meldingen openbare ruimte

Heeft u een iets te melden of heeft u een klacht over uw woonomgeving, dan kunt u op verschillende manieren contact opnemen met de gemeente (zie afbeelding). Iedere klacht of melding is voor de gemeente belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Meldt niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan de gemeente ook snel ingrijpen om erger te voorkomen.

Overlast

U wilt in een plezierige omgeving wonen, werken en ontspannen. Overlast hoort daar niet bij. In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden samen met politie en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk dat u overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Uit de registratie blijkt hoe ernstig de overlast is. Dat is belangrijke informatie, want een goed dossier maakt het voor de gemeente gemakkelijker om iets aan de overlast te doen.