Leeuwarden heeft een Mienskipfonds. Heeft u een idee om de leefbaarheid en levendigheid in ons dorp te bevorderen? Dan kunt u bij het Mienskipfonds om een bijdrage vragen. Dorpsbelang kan u hierin adviseren. Zie www.leeuwarden.nl/mienskipsfonds. Een onafhankelijke jury, de tafel van acht, beoordeelt maandelijks de aanvragen en honoreert deze of keurt ze (deels) af. Basisvoorwaarden voor uw aanvraag zijn:

  1. de aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(groepen)
  2. het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van leefbaarheid en participatie
  3. een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving en moet draagvlak hebben, wat ook moet blijken in bereidheid om mee te werken
  4. de initiatiefnemers moeten zelf actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief