Eind maart wordt dit nieuwe speeltoestel geplaatst in de ‘centrale’ speeltuin aan het Langpaad. In de nazomer van 2018 was het grote speelobject met spectaculaire glijbaan en touwbrug in eens verdwenen. Het speeltoestel werd afgekeurd en was niet meer op te knappen. In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we de winterperiode gebruikt om een nieuw passend speeltoestel te vinden. Er is samen goed gekeken naar de ‘speelwaarde’ die het heeft en past bij het gebruik van de speeltuin.