Niet alleen woonarkbewoners, maar ook kopers van de kavels in het nieuwe wijkje De Klamp zijn geschrokken van het Leeuwarder plannen voor Unia.

Eerder deze maand presenteerden burgemeester en wethouders de uitwerking van Unia, een wijkje aan de uiterste zuidzijde van stadsdeel De Zuidlanden, tegen de Wâldwei aan. In hetzelfde plan valt ook iets te lezen over De Trijehoeke, een driehoekig stuk land tussen boerderij De Klamp en de Wergeasterdyk.

Schrik
Hier mag een boerderijachtig gebouw verrijzen met drie tot vier woningen en een forse bouwhoogte. Meer bebouwing is niet uitgesloten. Dit leidde tot schrik bij vier families die zeer kort geleden kavels hiernaast hebben gekocht in De Klamp, de iets noordelijker gelegen buurtschap langs de Wergeasterdyk.

,,Wij zijn enorm verbaasd dat wij, kort nadat we een overeenkomst met de gemeente sloten tot aankoop van onze kavels, ineens geconfronteerd worden met een dergelijk groot gebouw in ‘onze toekomstige achtertuin. Reden hiervoor is dat wij ons allen – afzonderlijk van elkaar – bij aankoop van de kavel hebben laten voorlichten over de plannen van de gemeente met Unia.’’

,,Op dat moment werd ons medegedeeld dat de plannen voor Unia nog niet concreet waren. Maar wel werd ons gegarandeerd dat er hoe dan ook niet gebouwd zou worden in het driekhoekje groen achter onze kavels. En nu blijkt niets minder waar.’’

Extra betalen
Deze kopers langs de nieuwe straat It Waarlamke (Fries voor watersnip) moesten zelfs extra betalen voor hun kavels vanwege het vrije uitzicht en vinden het kwalijk dat ze niet werden geïnformeerd over de wijziging die toch bebouwing toelaat op De Trijehoeke. ,,Wij voelen ons nu wel een beetje bekocht’’, zegt Vincent Bakker, een van de kopers.

Ze hopen dat de gemeenteraad ingrijpt. Die bespreekt de plannen komende woensdag. Eerder kwamen bewoners van de nieuwe woonarken verderop al in het geweer. Zij hadden erop gerekend dat zij vrij uitzicht naar het zuiden zouden houden, maar daar blijkt nu juist de wijk Unia te zijn ingetekend.

Dicht bebouwd
Dat het gebied ten zuiden van Goutum vrij dicht bebouwd zou raken, is al ruim achttien jaar bekend, maar destijds was Dorpsbelang Goutum de enige belangrijke organisatie die zich inzette voor het onbebouwd laten van stukken land. De gemeentelijke plannen van destijds zijn met opzet vaag gehouden. De gemeente moest dit wel doen in de wetenschap dat er niet gedetailleerd te plannen viel voor zo’n lange bouwperiode.

Sinds een deel van het stadsdeel (Techum/Goutum-Zuid/Wiarda) bewoond is, stuit de gemeente steeds vaker op bezwaren van nieuwe bewoners, die vinden dat een deel van het gebied niet bebouwd moet worden. Of zij in hun recht staan, vergt soms een juridische afweging, maar vaak ook een politieke. De gemeenteraad beraadt zich de komende weken op Unia.

(bron&afbeelding: lc.nl)