Loonbedrijf Bergsma is deze week in opdracht van het dorp begonnen met het graven van een watergang en een lange duiker, zodat twee watergangen worden verbonden. Hiermee ontstaat meer doorstroming. In 2016 is vastgesteld dat de waterkwaliteit in het dorp sterk wordt beïnvloed door een grote riooloverstort midden in het dorp. Omdat de overstort niet verplaatst kan worden heeft Dorpsbelang Goutum, met haar inwoners, gezocht naar een oplossing voor dit waterkwaliteitsknelpunt. Dorpsbelang heeft ’t Wetterskip en de gemeente Leeuwarden weten te overtuigen dat deze situatie ongewenst is. Het project wordt gefinancierd door ’t Wetterskip, de gemeente en dorpsbelang.  Gezamenlijk zijn zij opdrachtgever. 1 Juli verwachten we de verbinding te hebben gemaakt. Tijdens het dorpsfeest ligt het werk stil.

Dit project is één van de uitvoeringsprojecten die staan benoemd in het Water- en Landschapsplan Goutum. Dit visiedocument is in 2016 opgesteld met medewerking van de gemeente en ’t Wetterskip. De realisatie van deze verbinding is één van de laatste projecten. Onlangs is de opvaart gebaggerd wat ook een bijdrage levert in het verbeteren van de waterkwaliteit. Deze verbinding is ook een belangrijk eerste stap in het realiseren van de Seizoenstuin Goutum.