Fries Museum krijgt 17de-eeuwse glas-in-lood ramen

Dankzij een schenking heeft het Fries Museum twee glas-in-lood ramen toegevoegd aan zijn collectie. De 17de-eeuwse ramen zijn afkomstig uit Wiarda State in Goutum. Op de ramen zijn de namen en familiewapens van Bauck van Eminga en Aelcke van Galama te zien.

Eeuwenlang hebben op Wiarda State belangrijke Friese families gewoond. In 1882 werd het landhuis afgebroken en in de loop der tijd hebben de nazaten van de laatste bewoners stukje bij beetje de inboedel aan het museum geschonken. Onderdelen van het gebouw zijn verspreid geraakt en vier glas-in-lood ramen zijn in Delft terechtgekomen. Twee daarvan zijn nu aan het Fries Museum geschonken.
De ramen zijn nog tot en met 15 september te zien in de tentoonstelling Verzameld werk: de rijke collectie van Friesland.

Hieronder een video van omrop Fryslân. Dit fragment komt uit de uitzending ‘Fan ús’.

Na 130 jaar komen ze terug in Fryslân: twee glas-in-loodramen die eeuwenlang in Wiardastate, het kasteel van Goutum hebben gezeten. Oud-Leeuwarder Bauke Zelle kwam ze op het spoor.

Bauke Zelle woont al sinds zijn studie in Delft. Op het moment dat hij een kennis helpt om een huis leeg te halen valt zijn oog op twee bijzondere ramen. De glas-in-loodramen laten onder andere familiewapens zien, met daarop de namen Emingha en Van Galema.

Zelle heeft meteen door dat het een bijzondere vondst is, en begint met een digitaal onderzoek. Hierbij komt hij er achter de ramen behoren tot het voormalige Wiardastate, en dat dit pand in totaal vier van dit soort ramen had. Twee daarvan zijn ingebouwd in het Paul Tetar van Elven museum in Delft. Hier staan de mannelijk familiewapens op. De twee die Zelle heeft gevonden zijn de vrouwelijke exemplaren.

Het kasteel van Goutum

Wiardastate werd ook wel het kasteel van Goutum genoemd. Het was een plaats waar door de eeuwen heen verschillende adellijk families hun thuis vonden. Bijvoorbeeld de Emingha’s en de Fan Kammingha’s. Het gebouw werd mede door dit verloop ook telkens weer aangepast.

In 1881 werd het echter te duur om de beroemde state te onderhouden, waarna het besluit werd genomen om het pand af te breken, en in delen te verkopen. Wie de bijzondere ruiten destijds heeft gekocht is (nog) niet bekend. Feit is wel dat ze alle vier in Delft zijn beland.

Na de vondst van Zelle is er werk van gemaakt om de twee adellijke ramen weer terug naar Fryslân te halen. Het glas-in-lood is uiteindelijk geschonken aan het Fries Museum. Waar ze er zeer blij mee zijn. De nieuwe aanwinst is meteen toegevoegd aan de tentoonstelling ‘verzameld werk’ die nu te zien is.

(bron lc.nl & omropfryslan.nl / foto & video: omropfryslan.nl)