Voor het Dorpsfeest is Loonbedrijf Bergsma uit Teerns in opdracht van Dorpsbelang, Wetterskip Fryslân en de gemeente gestart met het graven van een watergang tussen de ijsbaan en de tuinen van De Buorren (achter de school). Nu de ijsbaan weer vrij is van tenten en rijplaten wordt er door de ijsbaan, achter De Kûle een sleuf gegraven. In deze sleuf wordt maandag een duiker gelegd die een bestaande en de gegraven watergang met elkaar gaat verbinden. Als de verbinding er is dan kan het water rond de ijsbaan gaat stromen. Hiermee verbeterd de waterkwaliteit is de verwachting. Een deel van de uitgegraven grond wordt gebruikt om een dijkje aan te leggen aan de achterzijde van de ijsbaan, zodat dit smoezelige hoekje met groen mooier en onderhoudsvriendelijker gemaakt wordt. De resterende grond wordt deels uitgevlakt en deels afgevoerd. Een deel wordt toegepast in een circulair wandelpad bij De Potmarge. Hoe dit zit, later meer.