Oplossing voor leerlingsoverschot Goutum: kinderopvang en basisschool gaan ruimten delen

De gemeente Leeuwarden heeft een oplossing aangedragen voor het ruimteprobleem bij de Wiardaskoalle in Goutum. Dit is in samenspraak met schoolbestuur Proloog en Sinne kinderopvang gedaan.

De school is berekend op 225 leerlingen, maar heeft er al enige tijd 275. Bovendien is er op dit moment een leerlingenstop.

Op de korte termijn wordt het capaciteitsprobleem opgelost door ruimtes binnen de school te delen. Een ruimte voor naschoolse opvang zal overdag gebruikt worden voor het onderwijs en een onderwijsruimte zal na schooltijd dienst doen als naschoolse opvang.

Op deze manier hebben zowel de school als de kinderopvang extra ruimte. De kinderopvang en de basisschool zaten al in hetzelfde gebouw (het Integraal Kindcentrum Wiarda), maar gaan nu dus elkaars ruimten tijdelijk gebruiken.

Voor de langere termijn worden er plannen ontwikkeld om het huidige complex uit te breiden met twee groepsruimten. De investeringen die hiervoor nodig zijn worden in de jaren 2022 en 2023 opgenomen in het programma huisvesting onderwijs, zo meldt de gemeente Leeuwarden.

(bron: lc.nl)