Wat speelt er?

Goutum is één van de twee dorpen/wijken in Leeuwarden die door de gemeente is aangewezen als pilot voor verduurzaming! Dit is een unieke kans voor alle inwoners om met ondersteuning van professionele partijen mee te werken aan een eigen uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is tweeledig. Ten eerste is deze er op gericht hoe we samen aan de slag gaan met de eigen woonsituatie. Het tweede deel is er op gericht hoe wij als dorp uiteindelijk over willen gaan naar energiezuinige en duurzame alternatieven voor het verwarmen van onze woningen en welke maatregelen er hiervoor nodig zijn.

Wat moet u er voor doen?
De informatieavonden bezoeken (4 keer), meepraten en meedenken.
Die avonden worden “Energieateliers” genoemd. Dit kost u, behalve de tijd die u er zelf insteekt, helemaal niets. De eerste
avond is:

Dinsdag 10 september in Dorpshuis Ien en Mien te Goutum. Deze avond start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur

Waarom zou u dat doen?
1. Omdat u zelf inbreng heeft en op deze wijze kan bijdragen aan een beter milieu;
2. Omdat u zo op uw toekomstige energienota bespaart, want fossiele brandstoffen worden in de toekomst snel duurder;
3. Omdat uw huis meer waard wordt, want het energielabel gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen bij de waarde van uw woning.

Waarom is Goutum als pilot uitgekozen?
In ons dorp is sinds een jaar of drie ‘Energiek Goutum’ actief om zich in te zetten voor een milieu dat we met een gerust hart aan onze kinderen kunnen doorgeven. Onze coöperatie heeft het vertrouwen van de gemeente Leeuwarden om de doelen die er zijn te realiseren. Bovendien is de verwachting dat wij gezamenlijk kunnen komen tot een visie voor de toekomst.

Wij rekenen dus wél op u!
Wat is de eerste stap die ik kan zetten?
Dinsdag 10 september naar het dorpshuis komen en de overige data (zie bijlage) in uw agenda noteren.

Wij vragen u om u voor 1 september 2019 aan te melden via info@energiekgoutum.nl. We kijken uit naar uw komst!