Nieuwe weg tussen Zuidlanden en Middelsee

De gemeente Leeuwarden hoopt de Sudertrimdielsdyk bij Goutum-Súd zo snel mogelijk door te trekken naar de westzijde van de Overijsselselaan, richting Barrahûs en Middelsee.

De gemeenteraad buigt zich na de zomer over de bestemmingsplanwijziging die hiervoor nodig is. De bestaande aansluiting achter de Lidl bij Goutum-Súden wordt dan een echt kruispunt, met aansluiting op de historische hoofdweg van Barrahûs naar Goutum. Deze aansluiting maakt het mogelijk om de spoorwegovergang in dit buurtschapje af te sluiten. Daarnaast zal de nieuwe weg in de toekomst worden gebruikt als ontsluiting van Middelsee, de nieuwe stadswijk in het Goutumer Nieuwland.

(bron: lc.nl)