De openbare verlichting langs fietspaden in Wiarda wordt snel verbeterd en de Boksumerdyk wordt op termijn ook een verlichte fietsroute, beloven burgemeester en wethouders van Leeuwarden.

Beide plekken zijn door politiek jongerenorgaan Tienskip aangemerkt als donkere fietsplekken die betere verlichting verdienen. Verder zullen ,,langs de Langesân enkele masten verplaatst worden voor een gelijkmatiger verlichting’’, schrijven B en W.

 

(bron: huisaanhuisleeuwarden.nl)