Een ‘inspiratiedag’ moet ideeën opleveren voor de ontwikkeling van het nieuwe buurtschap De Hem bij Leeuwarden.

De dag wordt georganiseerd door projectbureau De Zuidlanden op 14 december. Het buurtschap komt ten zuiden van Goutum te liggen, tussen de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk.

Langs de Wergeasterdyk is er ruimte voor zogeheten ‘buitenplaatsen’: een vorm van anders wonen vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Tiny Houses, erf 8 of It Grien.

Zowel professionals als (toekomstige) bewoners van De Zuidlanden en Goutum zijn welkom. Ook initiatieven op het gebied van duurzaamheid of woningbouwontwikkelingen worden gewaardeerd.

bron: lc.nl