In het bijzijn van wethouder Herwin van Gelder is een samenwerkingsovereenkomst getekend door EAM, Energie VanOns, Energiek Goutum en Dorpsbelang Goutum. De overeenkomst maakt het mogelijk dat Goutumers, maar ook inwoners van De Zuidlanden, stroom kunnen afnemen van het nieuw te realiseren zonnepark Ten Noorden van de Waldwei. Een deel van de opbrengst van het park gaat naar een investeringsfonds van waaruit lokale duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden ondersteund. Dorpsbelang heeft destijds het initiatief genomen tot de oprichting van Energiek Goutum, een eigen energiecoöoperatie voor het dorp, en is verheugd te zien dat van hieruit al meerdere mooie initiatieven zijn ontplooid om Goutum te verduurzamen.