Als bewoners van De Zuidlanden en Goutum mogen kiezen, worden de huizen in de nieuwe wijk De Hem zo gelijkmatig mogelijk verspreid over het plangebied.

 

Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een enquête, die is gehouden door de gemeente Leeuwarden. Er reageerden 327 mensen, van wie er ruim 200 al in het zuidelijke stadsdeel of het naburige Goutum wonen. Zij mochten hun voorkeuren uitspreken voor de inrichting. De wijk met 350 tot 400 huizen komt tussen de Wurdumerfeart en de Wergeasterdyk, pal onder Goutum.

De gemeente gaf de keuze tussen verschillende indelingen, bijvoorbeeld met veel groen aan de randen of aan één rand. Het merendeel van de geënquêteerden ziet liever een gelijkmatige spreiding. Dit maakt de aanleg van bredere groenzones overigens moeilijker, ook al zijn de geënquêteerden gecharmeerd van veel groen.

Meer dan de helft van de mensen vindt de bouw van lage ouderenwoningen en duurzame huizen voor starters belangrijk. Het blijkt de laatste jaren wel dat zulke woningen moeilijk te bouwen zijn als gevolg van de hoge bouwprijzen. De geënquêteerden zijn niet erg gecharmeerd van rijtjeshuizen.

Geparkeerde auto’s moeten zoveel mogelijk op eigen erf staan, of op parkeerhofjes aan de achterzijde van de huizen, zo blijkt uit de enquête. Parkeren langs de weg kan op weinig instemming rekenen.

De komst van elektrische deelauto’s krijgt veel steun. Of ze er ook komen, hangt mede af van de toekomstige kopers. De gemeente hoopt met een groep van zo’n zeventig mensen verder te praten over de verdere plannen.

(bron: lc.nl / foto: dehem.spatialexplorers.nl)