De gemeente heeft het plan om de huidige brug over de Swette in de Boksumerdyk te vervangen door een brug die alleen kan worden gebruikt door voetgangers en (brom)fietsers. Om het plan om de brug over de Swette aan te passen te kunnen uitvoeren, wordt in februari/maart nog een verkeersbesluit genomen. Voordat de gemeente gaat publiceren worden de plannen eerst breed bekend gemaakt. 

De huidige brug is duidelijk aan vervanging toe. Uit veiligheidsoverwegingen zijn bij de brug al jaren beperkingen ingesteld en dat is niet gewenst. Daarom gaat de gemeente de brug nu vervangen. 

Toekomstige situatie

De Boksumerdyk blijft na de aanpassing van de brug een doorgaande verbinding voor (recreatief) fietsverkeer, maar niet meer voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De Boksumerdyk westelijk en oostelijk van de Swette blijft de functie van ontsluitingsroute voor aanliggende percelen, woningen en bedrijven behouden.

Voor Landbouwverkeer blijft een route via de Boksumerdyk door het Middelseegebied beschikbaar. Het gedeelte van de Hendrik Algraweg westelijk van het spoor Leeuwarden-Heerenveen neemt de functie van ontsluitingsroute voor landbouwverkeer over van de Boksumerdyk westelijk van het spoor Leeuwarden-Heerenveen.

Hierbij de link naar de brief die de gemeente heeft doen uitgaan: Brief-Gemeente-Aanpassen Brug over Zwette-feb20.

Heeft u vragen hierover. Neemt u dan contact op met de heer Jaap Ridder van de gemeente Leeuwarden, telefoon 058 233 8798.