De Leeuwarder FNP wil dat de nieuwe wijk De Hem, pal ten zuiden van Goutum helemaal niet gebouwd wordt.

Dit laat de partij weten in reactie op de oproep van Milieudefensie, Doarpsbelang Goutum, de Stichting Behoud Amerikaanse Windmolens te Goutum en Wirdum en de beheergroep vrijwilligers weidevogelbescherming. Zij roepen op om vogelweiden zoveel mogelijk te sparen.

De ‘molenaars’ van het gebied vroegen eerder deze maand om de nieuwe wijk De Hem zo ver mogelijk westelijk van de Wurdumer Feart te bouwen, zodat er afstand wordt gehouden tot het vogelweidegebied bij de Hounsdyk.

,,De fraksje fan de FNP hat al earder oanjûn fel tsjin te wêzen op bouwen fan ‘nije doarpen’ oan de stêd Ljouwert fêst. Yn ús eagen leit de prioriteit foar nijbou foaral yn de 35 doarpen om Ljouwert hinne’’, laat Jan-Willem Tuininga van de FNP weten.

Bouwkavels
Financieel kan de gemeente overigens niet zomaar stoppen met de voltooiing van de buurtschappen in De Zuidlanden. Ze heeft in het verleden zeer veel geld geïnvesteerd in de bouwvoorbereiding, in nauw overleg met de provincie.

De miljoeneninvestering kan alleen worden terugverdiend met de uitgave van bouwkavels. De vraag naar huizen was de laatste jaren groot in De Zuidlanden.

(bron: lc.nl)