Voor de verdere ontwikkeling (buiten fase 1 van Middelsee) moet de Vitens leiding vervangen worden. De komende weken worden deze werkzaamheden uitgevoerd. 

Werkzaamheden

Voor de oude leiding verwijderd kan worden, moet er eerst een nieuwe transportleiding worden aangelegd. Het werkterrein/opslag van het materiaal is inmiddels al ingericht in het weiland aan de Overijsselseweg tegenover nr. 16a en 16b.

Stremming betonpad en fietsroute

Het betonpad tegenover Overijsselseweg nr. 16 en 16b zal voor ca. 3 weken gestremd zijn, maar is wel bereikbaar via het landbouwmuseum.

Achter hotel Campanile zal vanaf week 8 een boorinstallatie komen te staan voor het maken van een ca. 430m lange gestuurde boring. Tijdens deze werkzaamheden blijft het fietspad vanuit Goutum richting de Van Harinxmabrug bereikbaar.

Voor het overige gebied van de werkzaamheden, geldt ook dat de openbare ruimte bereikbaar blijft.

Planning

De aanleg van de nieuwe leiding start maandag 1 februari en duurt tot eind maart 2021. Uiteraard is deze planning afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het verwijderen van de oude leiding wordt naar verwachting uitgevoerd in april.

Tot slot

Heeft u nog vragen over werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact op met ons via info@middelsee.nl of via 058 234 40 44.