De Hem: gevarieerde wijk voor rijk en arm

Wel natte buffer voor weidevogels, maar smaller dan Goutum verlangt

De nieuwe Leeuwarder wijk De Hem wordt zeer gevarieerd, met goedkope en duurdere woningen. Er komt een smalle buffer voor vogels bij de Hounsdyk.

Dit blijkt uit het concept-stedenbouwkundig plan dat PvdA-wethouder Hein de Haan gisteren heeft gepresenteerd. ,,Ik ben heel blij dat de gemeenteraad vorig jaar 1,9 miljoen beschikbaar heeft gesteld om extra grond aan te kopen’’, zegt hij. Daardoor kon de wijk ruimer worden opgezet dan eerder de bedoeling was.

Dit bood de mogelijkheid om bufferzones aan te leggen aan de westzijde (Wergeasterdyk), de noordkant (Goutum) en de Wurdumer Feart in het oosten. De wijk houdt echter geen 300 meter afstand tot de oostelijk gelegen vogelpolder bij de Hounsdyk. Dorpsbelang Goutum, Milieudefensie en de molenstichting hadden hier wel om gevraagd.

Tussen de Wurdumer Feart en de wijk komt een 40 tot 75 meter brede weide- en rietstrook met greppels. Bij de Wergeasterdyk verrijzen de huizen in een ,,coulissenlandschap’’ met veel bomen. De buffer aan de kant van Goutum wordt ingevuld met een verbrede sloot en een groen schiereiland.

De Hem krijgt 350 tot 400 woningen, waarvan enkele tientallen bedoeld voor ‘sociale huur of koop’. ,,Ik hoop dat we die bij de Leeuwarder woningcorporaties kunnen onderbrengen’’, zegt De Haan. Ongeveer de helft van de wijk wordt gereserveerd voor dure koopwoningen. Auto’s kunnen maar op één manier de wijk in, namelijk via een rotonde bij de wijkschool van De Klamp: IKC Teresa. Wie wil fietsen of wandelen, krijgt meer mogelijkheden.

,,Er is veel vraag naar huizen langs het water. Toch bouwen we bijna niet langs de Wurdumer Feart’’, zegt De Haan. Aan de zuidzijde gebeurt dit op kleine schaal, ,,maar aan de westkant hebben we hier niet voor gekozen vanwege het vogelgebied.’’ Aan de de noordzijde van De Hem komen wel huizen langs vaarten.

Volgens De Haan zijn alle weidevogels in De Zuidlanden al lang gecompenseerd: er is elders weiland geschikt gemaakt voor grutto’s. ,,Daar hebben we als gemeente een fors bedrag voor betaald aan de provincie.’’ Hierover voegde hij een aparte nota bij. ,,We houden wel rekening met de Hounsdykpolder, maar dat betekent niet dat dit gebied een beschermde status heeft in het provinciale beleid’’, zegt De Haan. ,,De provincie is akkoord met de plannen die we nu presenteren.’’

(bron & foto: lc.nl)