Afgelopen weken heeft iedereen in Goutum het nieuwe Dorpsprogramma inde bus ontvangen. Ondanks dat het programma met zorg is samengesteld,
staan er toch een paar onvolkomenheden in die we graag willen rechtzetten.

1. De Eker – Nu ook de laatste woningen zijn gezet, wordt dit jaar de straat woonrijp gemaakt. Dit heeft (te) lang geduurd, maar gelukkig nu toch.

2. Goutum-Súd – In 2021 wordt op meerdere plekken gewerkt aan het verder woonrijp maken van de wijk.

3. Jabikswoude is uit de benaming van Goutum-Súd gehaald.

Het nieuwe programma kunt u hier downloaden.