Via deze weg willen wij u erop attenderen dat Omrin u, in samenwerking met gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Goutum, dit jaar weer in de gelegenheid stelt om uw vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.
Op onderstaande zaterdagen worden op de toegangsweg naar het korfbalterrein twee rode Omrin containers neergezet:

  • Zaterdag 13 maart 2021
  • Zaterdag 20 maart 2021

Vrijwilligers van dorpsbelang Goutum zetten de containers ‘s morgens om 11.00 uur open en sluiten deze om 17.00 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende containers deponeren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval te deponeren. De vrijwilligers zien erop toe dat dit niet gebeurt.
Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via www.omrin.nl.