Vanaf maandag 14 juni t/m december 2021 vindt er onderhoud plaats aan wegen en trottoirs in de Tilbarten en De Nije Oanliz . De verhardingen worden vernieuwd.

Uitvoering
De gemeente Leeuwarden voert het werk achtereenvolgend uit in een negental fases. Maandag 6 september wordt begonnen met de uitvoering van fase 3. Op maandag 6 september nemen ze de bestaande verharding van de rijbaan
van fase 3 op. U dient dan elders te parkeren. De aanliggende woningen blijven te voet bereikbaar.
Op maandag 27 september nadat de rijbaan in fase 2 gereed is beginnen ze in fase 4 . De bewoners van fase 4 dienen dan elders te parkeren.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de uitvoering van de herinrichting kunt u contact opnemen met de heer H. Stellingwerf, die het werk begeleidt namens de gemeente. Zijn telefoonnummers zijn 06-43365343 en 14058.