Vanaf maandag 14 juni 2021 t/m april 2022 vindt er onderhoud plaats aan wegen en trottoirs in de Tilbarten en De Nije Oanliz .
De verhardingen worden vernieuwd.

Uitvoering
Wij voeren het werk achtereenvolgend uit in een negental fases. Maandag 21 maart wordt begonnen met de uitvoering van fase 7 , 8 en 9. De werkzaamheden duren ca 6 weken. Op maandag 21 maart nemen we de bestaande verharding van de rijbaan van fase 7 op. U dient dan elders te parkeren. De aanliggende woningen blijven te voet bereikbaar.

Voor de aanvang van fase 8 ontvangen de bewoners van de Lykwei nader bericht van de aannemer.

Vragen?
Wanneer u vragen heeft over de uitvoering van de herinrichting kunt u contact
opnemen met de heer H. Stellingwerf, die het werk begeleidt namens de
gemeente. Zijn telefoonnummers zijn 06-43365343 en 14058.