Het moet een nieuwe parel voor de weidevogel worden in de gemeente Leeuwarden: een stuk land tussen de wijk Zuiderburen en de Woudweg.

Mensen van de buitendienst van de gemeente Leeuwarden werken met de Vogelwacht Leeuwarden om het relatief nieuwe gebied klaar te krijgen voor een hopelijk toenemend aantal weidevogels.

Het was een stuk onland met met name broedende grauwe ganzen, maar Jan Wester weet nog hoe het ooit vol zat met weidevogels. Twee jaar geleden zag de medewerker van de Leeuwarder buitendienst een kans om het gebied op te knappen met behulp van verschillende instanties en vrijwilligers van de Vogelwacht Leeuwarden en omgeving.

Oud weiland
Nu is weidevogelgebied De Waard een feit, maar het vliegt wel wat onder de radar. Mede omdat het op een eiland ligt. Wester: “De Waard is een stukje weide van 22 bunder tussen het kanaal en Zuiderburen. Het is een stukje land dat in principe niet bebouwd wordt en waar het oude weiland nog zit.”

Begin deze week is er speciale compost verspreid over de weilanden en een deel daarvan is speciaal ingericht voor kievieten met wat ruigere weilanden. Alle soorten vogels zijn welkom, veel van hen hebben zich vorig voorjaar ook al laten zien.

De Vogelwacht heeft een plas-draspomp geleverd om ook de hogere delen nat te houden. Het water in de lagere delen van het land wordt met schuiven gecontroleerd.

Gemeenten zijn over het algemeen geen beheerders van vogeltjesland en het is ook niet de bedoeling dat op de lange termijn Leeuwarden het beheer blijft doen. “Het hoort er niet helemaal bij, maar het is wel mooi”, zegt Wester.

Nu lopen er nog paarden, maar eigenlijk moet erop geboerd worden zoals in de jaren 50, 60 en 70. Daar is het land ook op ingericht. Dertien bunder is nu zo behandeld. Voor de langere termijn hoopt de Vogelwacht wat te regelen.

Agrarisch Natuurfonds
Eduard van der Hoek is daar de nazorgco√∂rdinator: “Er zijn al langer gesprekken gaande met het Agrarisch Natuurfonds. Via die weg willen we ervoor gaan zorgen dat het op de langere termijn in beheer komt. Zij beheren ook de gruttohoek van Murk Nijdam.”

(bron: nos.nl)