Als weidevogels gedwongen plaats moeten maken voor woonwijken of wegen moeten ze een vervangend leefgebied krijgen. Maar in de praktijk werkt deze ‘weidevogelcompensatie’ vaak niet, blijkt in Friesland.

Jarenlang streed de afdeling Leeuwarden van Milieudefensie tegen het verdwijnen van goed broedgebied aan de zuid- en zuidwestkant van de Friese hoofdstad. Daar verrezen tussen 2010 en 2014 nieuwe woonwijken en ook kwam er een nieuwe rijksweg, de Haak om Leeuwarden. Nu raakt volgens de organisatie opnieuw een ‘laatste toevluchtsoord’ voor weidevogels verstoord aan de zuidkant van de stad. Ditmaal gaat het om de Hounspolder. Aan de rand van de polder staat een nieuwbouwwijk gepland op boerenland.

Milieudefensie Leeuwarden besloot uit te pluizen of en hoe de ‘weidevogelcompensatie’ werkt, de maatregelen die bedoeld zijn om de weidevogels in het gebied te behouden. De organisatie dook daarvoor in de met boeren afgesloten contracten. De conclusie: waar er volgens afspraak 429 hectare zou worden gecompenseerd, is dat in de praktijk slechts 145 hectare.

Niet alleen is er te weinig gecompenseerd, de provincie Friesland heeft ook nagelaten om structureel in de gaten te houden of en hoeveel broedparen er in de compensatiegebieden leven. Volgens de Friese gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) is er veel meer gecompenseerd dan Milieudefensie zegt, namelijk 280 hectare van de 429 hectare. Voor de resterende hectares zal dit nog gaan gebeuren. Maar volgens Sietske Inberg van Milieudefensie kan het dan te laat zijn. “Weidevogelcompensatie moet altijd tijdig gebeuren. Dat is dus hier niet gebeurd.”

Lees hier verder op trouw.nl

(bron/foto: trouw.nl)