De Hounspolder en de nieuwbouwplannen

Bijgaand artikel is gepubliceerd in het januarinummer van Diggelfjoer, de dorpskrant van Goutum, en is geschreven door Rembrandt Veldhuijzen van Zanten. Hieraan voorafgaand een toelichting van hemzelf.

Ik woon ruim 30 jaar in het dorp Goutum. Ik ben vanaf de jaren ‘90 actief voor het behoud van onze mooie leefomgeving en ik ben zo’n tien jaar bestuurslid , waaronder voorzitter, van Dorpsbelang Goutum geweest. Ik heb me onder meer ingezet voor het behoud van de weidevogels, tot aan de Raad van State toe: “ Bouw eerst in Middelsee en spaar het eersteklas weidevogelgebied Techum.”

De Hounspolder is het laatste weidevogelgebied in de Zuidlanden. Sinds 2004 ben ik voorzitter van de Molenstichting die drie Rijks monumentale Amerikaanse windmotoren gerestaureerd heeft. De molen aan de Hounsdyk bemaalt de Hounspolder waar vrijwilligers dankzij het creëren van plas-dras en een uitgekiend beheer jaar op jaar bijzondere broedresultaten behalen.

Worden de woningbouwplannen voor De Hem ongewijzigd doorgezet, dan zijn de weidevogels gedoemd te verdwijnen. Alleen het aanhouden van een 300m brede groene buffer kan de vogels redden. In 2018 heeft de gemeenteraad op voorstel van GroenLinks UNANIEM een motie aangenomen om het broedgebied te behouden en beter te beschermen. In de huidige plannen wordt er echter nog steeds onvoldoende afstand in acht genomen.

De opmerkingen van Lutz Jacobi, als raadslid en ambassadeur van de weidevogels, in Liwwadders februari ‘22 vind ik beschamend! Zij zegt: “De vogels in de Hounspolder redden zich wel”. Alle deskundigen zeggen van niet. Er is ook wel degelijk eerder, zie hierboven, aan de bel getrokken. Het is nog niet te laat. Neem als gemeente geen onomkeerbare beslissingen, pas het voorzorgsprincipe toe. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Anno 2022 waarin we allemaal zorgen hebben om de teloorgang van de biodiversiteit mag je niet willens en wetens hoogwaardige bestaande natuur opofferen voor een paar woningen. Geen zich zelf respecterend raadslid kan zich dat veroorloven. Er zijn namelijk best alternatieven. Tot nu toe hebben geld en coalitiebelangen de doorslag gegeven. GroenLinks is “door de pomp gegaan”. Ten koste van de vogels. Zoals de Volkskrant op 14 februari schreef: ”Het gaat om de bereidheid een gedachte die je jarenlang hebt, woningen daar bouwen, een wending te geven. Daarvoor moet geld worden afgeboekt, dat vindt geen enkele politicus leuk. Maar Nederland ( lees in dit geval Leeuwarden) groen houden kost nu eenmaal geld”.

Lees verder op liwwadders.nl

(bron: liwwadders.nl)