Donderdag 26 mei gaat de Karavaan nei de takomst door Goutum. Ze starten rond 09.00 uur bij BOSK op de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Daar verplaatsen ze enkele bomen bij het wandelende BOSK en lopen via Goutum en Wirdum naar Reduzum.

Het thema is Toekomstvisie van Grou / Meer groen in je dorp/wijk.

Rond 9.30 uur start de wandeling en lopen ze in zuidelijke richting naar Goutum waar Energie coöperatie Stroomland Leeuwarden ons op het 3 km punt ontvangt met een appel. Dit zal op de kruising Heechhiem en Wergearsterdyk in Goutum zijn.

De Karavaan nei de Takomst is een tocht door Fryslân: van en door vooroplopers die zich bezighouden met een duurzame toekomst. De Karavaan nei de Takomst wil bestaande duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten door een podium aan te bieden voor een geïnteresseerd publiek. Deelnemers gaan fossielvrij van het ene duurzame project naar het andere: lopend, fietsend, varend of rijdend.

Voor meer informatie ga naar de website: karavaanneidetakomst.frl