In samenwerking met de gemeente Leeuwarden en dorpsbelang Goutum willen wij u dit jaar weer in
de gelegenheid stellen om uw grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.

Locatie en datums
Op onderstaande zaterdagen plaatsen wij op de toegangsweg naar het korfbalterrein
twee rode Omrin containers:

  • Zaterdag 22 oktober 2022
  • Zaterdag 29 oktober 2022

Op die dagen kunt u uw tuinafval naar de betreffende containers brengen.

Verzoek
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval te storten.
De vrijwilligers zien erop toe dat dit niet gebeurt.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieu straat brengen aan de Greunsweg 86 in
Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via
www.omrin.nl