Zoals eerder aangekondigd, de bomen van het wandelend BosK van het project Acardia van de Gemeente Leeuwarden, worden onder andere in Goutum gepland. Het begin is vandaag 8 november begonnen, zoals aan het Heechhiem en Wergeasterdyk.

Zo kleurt het dorp in het voorjaar weer mooi groen!!