Dorpsbelang Goutum is vanaf april 2023 op zoek naar
een penningmeester en een algemeen lid dit in verband met twee leden die aftreden

De penningmeester beheert o.a. de baten en de kosten van het Dorpsbelang en zorgt dat dit
goed gedocumenteerd wordt. De facturen worden jaarlijks opgemaakt door de
penningmeester voor het dorpsblad Diggelfjoer. Daarnaast presenteert de penningmeester
jaarlijks een financieel overzicht bij de Algemene Ledenvergadering.

Het algemeen lid is een vertegenwoordiger uit het dorp. Een algemeen lid denkt en werkt
mee met de projecten die Dorpsbelang oppakt. Een dorpsgenoot uit Goutum-Súd zou een
mooie aanwinst zijn voor het bestuur, zodat deze wijk van ons dorp ook vertegenwoordigd
is.

Heb je interesse om bestuurslid te worden bij Dorpsbelang Goutum, kun je contact opnemen
met de voorzitter Johannes Osinga via mail@goutum.info onder vermelding van interesse
bestuurslid Dorpsbelang.

Dorpsbelang Goutum bestaat nu uit 8 personen die verspreid door ons dorp wonen. Het is
een fijn, enthousiast bestuur met een goede dynamiek! Het bestuur zet zich in voor de
leefbaarheid en de saamhorigheid van ons dorp Goutum, wat in goed overleg gaat met o.a.
de gemeente en andere verenigingen in en rondom Goutum.

Dorpsbelang vergadert elke 5 á 6 weken, in dorpshuis Ien & Mien. Voorafgaand aan de
vergadering is het mogelijk voor bewoners van Goutum om informatie te krijgen over zaken
die in Goutum spelen. Ook kunnen bewoners gebruik maken van het inloopspreekuur en
zich hier uitspreken over gebeurtenissen in Goutum, of plannen naar voren brengen.