De Buorren (vanaf nummer 18) en de Tearnserdyk (tot aan de kruising De Pôlle-Oer de Feart) gaan we  opnieuw bestraten. Dit is nodig omdat het wegdek van de Tearnserdyk erg slecht is. Het wegdek van de Buorren is in redelijke staat, maar ook deze wordt aangepakt. Binnenkort starten we met het werk.

Aannemer
Het werk wordt gedaan door aannemer Witteveen Grond-, Weg- en Waterbouw uit Drachten.

Planning
Het werk gebeurt in de periode tussen 11 april 2023 en 15 juli 2023. De einddatum is onder andere afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het werk
Het werk wordt in delen gedaan voor zo min mogelijk overlast. Hiermee blijft de omgeving ook zo goed mogelijk bereikbaar. Het werk start bij de afslag de Haven. Als laatste krijgt de wegversmalling bij
de school nieuwe bestrating en vervangen we de stoepranden langs de weg tussen afslag de Haven en de versmalling bij de school. Om de woningen en bedrijven bereikbaar te houden, leggen we de nieuwe
bestrating bij de kruisingen in twee keer.

Verkeersomleiding en bereikbaarheid
We plaatsen binnenkort borden om bekend te maken wanneer er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Auto’s kunnen dan via de Jonkersleane rijden. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Bij elke fase schuift het werk een stukje op en verandert de bereikbaarheid. Met tekstborden geven we aan hoe de bereikbaarheid op dat moment is geregeld.

De aannemer laat de bewoners op tijd weten wat het volgende deel van het project is, en wanneer de huizen met de auto niet bereikbaar zijn. De kerk, de sportvelden, het dorpsfeest en het dorpshuis blijven altijd bereikbaar.

Hinder?
Omdat het werk in delen gebeurt en het lang duurt, is niet precies te zeggen wie hier last van hebben. Als er bijzondere situaties zijn waarmee wij rekening moeten houden, horen wij dat graag van u.

Contactpersonen
Voor vragen over en tijdens het werk kunt u contact opnemen met:

1. De heer A. Beeksma. Hij is de uitvoerder van de aannemer. Bereikbaar op telefoonnummer 06-53836879.
2. Krijgt u bij dringende zaken geen contact met de heer Beeksma, neem dan contact op met de heer K. Buma. Dit is de toezichthouder namens de gemeente Leeuwarden. Telefoonnummer 06- 06-31963305 of per e-mail klaas.buma@leeuwarden.nl.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met de projectleider de heer André Seinstra. Hij is bereikbaar op 06- 13 269 269 of per email andre.seinstra@leeuwarden.nl.